Un căpitan de… cursă lungă

Orice s-ar întâmpla în viața sa, Constantin Costache nu se dezice de două pasiuni, dobândite încă din anii adolescenței: marea și literatura. Încă de atunci n-a scăpat niciun prilej de a se afla în apropierea lor. Iar cu timpul a probat, cu asupra de măsură, că nu a ales greșit, ci că și-a urmat vocația cu o ardoare demnă de toată lauda. În ultimele decenii mai ales, și-a conso­lidat consecvent și chibzuit drumul de scriitor al mării și al oamenilor ei, navigatorii, devenind de la o carte la alta mai stăpân pe sine, surprinzător și rele­vant. Căpitan de cursă lungă pe vapoare românești, Constantin Costache tinde să-și păstreze același statut și în largul ,,mării’’ subtile și misterioase a litera­turii. El s-a înscris încă de la început, cu nuvelele și romanele sale, pe ispititorul traseu, deschis în proza noastră de inspirație marină, de înaintași iluștri, precum Jean Bart și Nicolae Ionescu Johnson și conti­nuat în mod remarcabil de Jean Nedelcu și Constantin Novac, cu toții legați prin destin, instruire și profesie de mare, de orașul și portul Constanta. Iar astăzi, dacă stăm bine și privim în jur, observăm cu uimire și o undă de restriște, că autorul nostru este singurul care mai abordează în spațiul românesc acest inepuizabil și înălțător subiect, în timp ce pe alte meridiane ale lumii, tema în cauză generează imense biblioteci. Vrei să descoperi sentimentul autentic al mării și dimensiunea adevărată a solidarități umane pe ea, îi iei cărțile lui Constantin Costache și te lași captivat de ceea ce se petrece în ele. Vei afla că marea și oamenii care o slujesc sunt elemente de continuitate ale lor, că literatura practicată de el păstrează marea atât în obișnuitul cât și în insolitul ei. Cea mai bună demonstrație o constituie noua sa creație, romanul de față, Syrael. Constantin Costache se întrece pe sine, lăsându-și fantezia să se desfășoare într-o libertate nestăvilită, iar rodul acestei descătușări a ficțiuni este o istorisire care vizează efortul dramatic de autoiden­tificare a omului mării aflat în vâltoarea unor întâm­plări spectaculoase la granița dintre viață și moarte. Din roman nu lipsesc nici elementele exotice, eveni­mentele și confruntările zbuciumate, dure, nici trans­formările de situații impresionante, suspansul, acutele erotice, el propunându-ne într-unul din orizonturile sale și o poveste de dragoste sinceră și fierbinte. Autorul a devenit un versat în conturarea unor personaje cu caractere integre, hotărâte, tari, rezis­tente și în realizarea unor momente intense, care te țin cu sufletul la gură; stăpânește bine și folosește cu abili­tate dialogurile, dând dinamică și tensiune textului.Romanul Syrael este o plăsmuire admirabilă, ce trimite deseori la un scenariu de film, care, pus alături de celelalte cărți ale lui Constantin Costache, vine să ofere un plus de strălucire, valoare și particularitate creației sale. Ovidiu Dunăreanu